י. מלמן
שרותי הנדסה בע"מ
רחוב אלקלעי 7 ת"א 62742

טלפון: 5461508 ,03.5441963
פקס: 03.5461511

Y. Melman
Engineering services LTD
7 Alkalay St. Tel Aviv 62742
Israel

Tel: 972.3.5441963, 5461508
Fax: 972.3.5461511