סקרים הנדסיים

ניצול מגרשי מ.מ.י בראש העין
תחנות דלק עבור מ.מ.י
בתים אטומים עבור חלמיש
תרש"צ בשכונת ג'אוריש , רמלה

חוות דעת מומחה

חוו"ד אדריכלי לתיקי משתכנים בחברת עמידר
חוו"ד מומחה לבתי המשפט מחוזי ושלום ברחבי הארץ
חוו"ד בתחומי מקרקעין והיתרים